Norsk Dekkretur AS (NDR) ble etablert i 1994 for å oppfylle de forpliktelser som produsenter og importører da ble pålagt gjennom lovverket når det gjelder innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. NDR som eneste godkjente returselskap for kasserte dekk kan tilby en felles bransjeløsning som gjør at produsenter og importører ikke behøver å operere på individuell basis og dette gjør dekkreturordningen langt mer kostnadseffektiv. I 2017 samlet NDR inn ca. 57 500 tonn dekk.

Dagens dekkreturavtale mellom Norsk Dekkretur AS (NDR) og Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS går ut 31.8.2019. NDR tar sikte på å sette i gang anbudsprosess med mål om å inngå ny(e) avtale(r) innen 1.11.2018, og med 10 måneders mobilisering frem til oppstart 1.9.2019. Aktører i gjenvinningsbransjen inviteres til å delta i dialogmøte der NDR vil orientere om sine planer for anbudsprosessen og videre utvikling av returordningen. Det vil også bli lagt opp til at deltakerne kan stille spørsmål og spille inn tanker/ideer om anbudsprosessen/returordningen før NDR utarbeider tilbudsgrunnlaget.

Interessenter som ønsker å delta i dialogmøte bes om å sende informasjon om selskapet, redegjøre for kompetanse/erfaring/referanser, samt oppgi kontaktinformasjon til den person som har fullmakt til å representere selskapet. Informasjon/påmelding med antall deltakere sendes til NDRs kontaktperson Harald A. Damhaug, Damhaug Consulting AS, pr. e-post: h.damhaug@d-consult.no innen tirsdag 12.6.2018.

Dialogmøte vil bli avholdt tirsdag 19.6.2018 kl. 10-12 ved Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33 i Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til NDR v/daglig leder Jon Erik Ludvigsen tlf. 913 65 578, eller til NDRs kontaktperson, tlf. 906 45 248.