MILJØGEBYR OG MEDLEMSVILKÅR

Medlemskap i godkjent retursystem – miljøgebyr for bensin og dieselbiler: kr. 375,- Ladbare biler (el og ladbare hybrider): kr. 500,-

Ifølge avfallsforskriftens paragraf 4-6 må den som produserer eller importerer kjøretøy kunne dokumentere at de kjøretøy som produseres eller importeres er tilknyttet et godkjent retursystem. Derfor kan man i Autoretur AS, som landets eneste godkjente retursystem for biler, tegne medlemskap ved å betale kr. 300,- + mva, d.v.s. kr. 375,- ved innførsel av alle nye og brukte bensin -og dieselbiler som importeres. Eller kr. 400,- + mva, d.v.s kr. 500,- for ladbare biler (el og ladbare hybrider). Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) fakturerer miljøgebyret på vegne av Autoretur AS.
På denne måten vil man ha oppfylt lovens krav, og Autoretur AS er forpliktet til å ta seg av bilen når den skal kasseres.


Landsdekkende innsamlingsnettverk

Autoretur AS har et landsdekkende innsamlingsnettverk for kasserte kjøretøy i Norge. Vårt innsamlingsapparat er organisert gjennom våre tre hovedsamarbeidspartnere; Bilgjenvinning AS, Norsk Gjenvinning Metall AS og Bilretur AS. Biloppsamlere tilknyttet disse aktørene står for ca 90 % av de innsamlede, kasserte kjøretøyene i Norge!

Autoretur AS vil, som det ledende returselskapet for kasserte kjøretøy i Norge, sammen med våre partnere fortsette å jobbe for miljøet og for å øke gjenvinningsprosenten og innsamlingsgraden av kasserte kjøretøy.

Her finner du medlemsvilkårene som regulerer vilkår, fordeler og medlemskapet hos Autoretur AS.

Som medlem hos oss kan du føle deg trygg på at vi vil gi deg den aller beste løsningen for miljøhåndtering av bilen din – når den en gang skal kasseres. Bra for deg, bra for miljøet.